BẢNG GIÁ SỮA MÁY

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE/ APPLE WATCH 

LOẠI MÁY ÉP KÍNH CẢM ỨNG MH ZIN KÍNH LƯNG PIN NÚT HOME FACE
ID
LOA TRONG LOA NGOÀI ĐUÔI SẠC GẠT RUNG NÚT NGUỒN CAM TRƯỚC CAM SAU  
5-5S 200   450   250 150 200 250 250 200 200 250 250  
6 250   600   300 250 200 350 300 300 300 300 350  
6PLUS 300   800   350 250 300 400 350 300 350 300 400  
6S 250   700   300 250 250 350 350 350 350 300 350  
6SPLUS 300   1.100   400 250 300 400 350 350 350 350 600  
7G 300   900   350   350 400 400 400 400 400 700  
7PLUS 400   1.300   400   350 450 500 400 400 450 1.200  
8G 400   900 350 400   350 450 500 400 400 450 900  
8PLUS 450   1.500 400 450   400 450 500 400 400 450 1.200  
X 900

1.200

2.500 450 500 1.400 400 400 700       1.200  
XR 900 1.200 1.950 450 500   400 400 700       900  
XS 900 1.200 2.600 450 550 1.500 400 400 700     800 1.200  
XS MAX 1.000 1.200 3.500 500 600   500

 500

800          
11 900 1.100 2.100 500 600   500 500 900       1.200  
11 PRO 1.200 1.700 2.500 600 700   500 500 1.300       1.400  
11 PMAX 1.300 1.800 3.800 650 700   600 600 1.400       1.500  
12 1.200   4.100 900 700   600 600 1.400       1.400  
12 PRO 1.200   4.100 900 700   700 700 1.400       1.500  
12 PMAX 1.300   6.200 1.000 750   800 800 1.500       1.600  
13 1.300   5.500 900 750                  
13 PRO 1.600   8.500 1.100 800                  
13 PMAX 1.800   9.500 1.300 850             EK CẢM  
14                     SERI  800 1.300  
14 PLUS                     SERI 2   900  
14 PRO                     SERI 3   900  
14 PMAX                     SERI 4 900 1.100  
                      SERI SE 1/2 1.100 1.300  
                      SERI 5 1.100 1.300  
                      SERI 6 1.400 1.600  
                      SERI 7 1.600    
                      SERI 8      
                             

 

icon icon icon