BẢNG GIÁ SỮA MÁY

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE/ APPLE WATCH 

LOẠI MÁY ÉP KÍNH CẢM ỨNG MH ZIN KÍNH LƯNG PIN NÚT HOME FACE
ID
LOA TRONG LOA NGOÀI ĐUÔI SẠC GẠT RUNG NÚT NGUỒN CAM TRƯỚC CAM SAU  
5-5S 200   450   250 150 200 250 250 200 200 250 250  
6 250   600   350 250 200 350 300 300 300 300 350  
6PLUS 300   800   400 250 300 400 350 300 350 300 400  
6S 250   700   350 250 250 350 350 350 350 300 350  
6SPLUS 300   1.100   400 250 300 400 350 350 350 350 600  
7G 300   900   450   350 400 400 400 400 400 700  
7PLUS 400   1.300   500   350 450 500 400 400 450 1.350  
8G 400   900 350 500   350 450 500 400 400 450 900  
8PLUS 450   1.500 400 550   400 450 500 400 400 450 1.550  
X 900

1.200

2.900 450 600 1.400 400 500 550          
XR 900 1.200 2.300 450 700       700          
XS 900 1.200 2.900 450 600 1.500     700     800    
XS MAX 1.200 1.300 3.800 500 700 1.500     800          
11 1.200 1.600 2.500 500 800 1.800                
11 PRO 1.200 1.700 3.500 600 850 1.900                
11 PMAX 1.300 1.800 4.800 650 850 1.900             1.900  
12     5.400 800 900                  
12 PO     5.400 900 900                  
12 PMAX   2.000 7.100 1.200 1.300                  
13   1.700   1.100                    
13 PO       1.300                    
13 PMAX     9.500 1.400               EK CẢM  
14                     SERI  800 1.300  
14 PLUS                     SERI 2   1.500  
14 PRO                     SERI 3   1.500  
14 PMAX                     SERI 4 1.300 1.500  
                      SERI SE 1.600 1.900  
                      SERI 5 1.600 1.900  
                      SERI 6      
                      SERI 7      
                      SERI 8      
                      SERI SE2      

 

icon icon icon